به Errante بپیوندید

ما باور داریم که بزرگترین دارایی ما کسانی هستند که با ما کار میکنند، و هریک از کارمندان بخش جدایی ناپذیر از تیم هستند. ما در تلاش برای بوجود آوردن محیطی شوق انگیز و کمک به کارمندان و همکاران خود برای دستیابی به توانایی کامل و شکوفایی حرفه ای هستیم

ما بدنبال اشخاص حرفه ای که انگیزه و اشتیاق اثبات خود را دارند، هستیم

اگر جوانی هستید که قدمهای اول را در این زمینه برمیدارید و یا متخصص سرد و گرم چشیده با سالها تجربه هستید، از شما میخواهیم که به تیم ما بپیوندید. ما به همه فرصت یکسان خواهیم داد، همانطورکه مشتاق تنوع هستیم، تلاش میکنیم که یک محیط کاری دوستانه و قابل قبول را حفظ کنیم.


به تیم ما بپیوندید

توصیفات
کارمندان ما

مدیر فروش

کارگزاری Errante با ارزشهای خود زندگی میکند و نفس میکشد. من هنوز هر روز، هم احساس چالش میکنم و هم واقعا احساس میکنم که تفاوتی را رقم میزنم. من عاشق کار در شرکتی هستم که چشم انداز یکسان با باورهای من دارد. ما از اعتقاد به اینکه در حال تغییر این صنعت به سمت بهبود هستیم انگیزه میگیریم. تعادل بین کار و زندگی شگفت انگیز است. با شما مانند اشخاص رقتار میشود و نه ارقام. و اتمسفر خوب کاملا مسری است!

مدیر حساب

بهترین بخش کار در Errante احساس عضوی از یک خانواده بزرگ بودن است. بعلاوه تمام اعضا صرفنظر از مقامی که دارند بصورت یکسان با هم برخورد میکنند. باعث خوشحالی من است که بخشی از تیمی هستم که مطمئنم به تمام اهداف تعیین شده خواهد رسید.

Back Office رئیس

در Errante با اشخاص حرفه ای سطح بالا تعامل داشته ام که محیط خانوادگی قوی بوجود آورده اند. روزانه با موارد مختلفی مواجه میشویم، احترام متقابل و ذهنیت باز همکاران من منتج به ایجاد محیط کاری دلپذیر و سازنده میشود.

مامور عملیاتی

من بعنوان مامور عملیاتی در Errante کار میکنم، و به نظر من این شرکت ترکیب برنده ای از حرفه ای بودن و روابط انسانی در قبال مشتریان دارد. Errante یک خانوده بزرگ واحد است که اولین اولویت های خود را به صداقت، شفافیت و یکپارچگی در کار اختصاص داده است.

مدیر دفتر

عطوفت و حرفه ای بودن بعضی از کیفیت های Errante است، شرکتی که من افتخار کار کردن با آن را دارم. من هر روز برای پیوستن به تیم در محیطی دنج و بودن بعنوان بخشی از پیشرفت و تعهد به مشتریان هیجان زده هستم و هدف کارکنان رشد و توسعه مستمر است.


در Errante فرصت کار در شرکتی را فراهم میکنیم که هر آنچه برای رشد به سطح عالی در زمینه خود نیاز دارید، به شما ارایه میدهد

یک محیط با تکنولوژی بالا که با فضای کاری دوستانه تلفیق شده، به همراه رهبرانی
که شما را هدایت و استعداد های شما را توسعه خواهند داد تا به توانایی کامل خود دست پیدا کنید.

اگر علاقمند هستید بخشی از Errante باشید جایگاههای خالی ما را بررسی کنید:

جایگاههای خالی

Business Development

We are looking for experienced Business Development Managers to join our expanding high calibre sales team in Limassol.

 

Responsibilities

Identify new business opportunities, initiate business development activities, develop and manage key client relationships.

Manage and execute the business development strategy and implement tactical plans to help meet and exceed organisational goals.

Maintain a strong development pipeline according to the company’s strategy

Using existing relationships with clients to generate new business

Keep up to date daily with the financial markets

 

Requirements

Previous experience in business development or sales within the financial sector

Strong negotiation skills and ability to close deals

Excellent networking skills

Ability to work on own initiative, expand and generate business

Ability to work under pressure

Business fluency in the English language is required and in one of the following languages: Arabic, Thai, Vietnamese, Chinese, Japanese, Spanish, & Russian.

Join Our Team

Operations

We are looking to recruit a CFDs Dealer to join our team in Limassol. 

Responsibilities 

 • Monitoring the operations of the trading platforms with regards to reception and transmission of client’s orders
 • Analysing client trade flow
 • Execution of client’s transactions
 • Following daily procedures and producing daily reporting
 • Investigating, responding to clients queries in timely and accurately manner
 • Keeping up with daily market news and economic events.
 • Investigating, troubleshooting, analysing various trading system performance & activities
 • Running orders reconciliation with liquidity providers 

Requirements 

 • Bachelor’s degree in Finance or relevant field
 • At least 1 years’ experience as a dealer / risk manager in a financial brokerage company
 • Fluent in English (verbal & written)
 • Experience in MT4 / MT5 managers and admin
 • Proficiency in Microsoft Excel, pivot tables, & basic data analysis 

Join Our Team

We are looking for a Junior Compliance Officer to join our team in our Limassol office. 

Tasks & Responsibilities 

 • Monitoring and assessing, on a regular basis, the adequacy and effectiveness of the measures, policies and procedures put in place, and the actions taken to address any deficiencies in the firm’s compliance with its obligations; 
 • Monitoring of the internal policies and procedures of the Company; 
 • Advising and assisting the relevant persons responsible for carrying out the investment services to follow the Law; 
 • Assisting on drafting written reports to the Management Body on at least an annual basis, on the implementation and effectiveness of the overall control environment for investment services and activities, on the risks that have been identified; 
 • Coordinating various regulatory filings; 
 • Developing compliance policies and audit program procedures; 
 • Complaints monitoring, handling, filling and reporting as well as remedies undertaken or to be undertaken; 
 • Working with in-house and external advisories to monitor, and then implement responses to, regulatory developments that impact the businesses 
 • Ensure effective implementation of Know your Client (KYC) procedures; 
 • Perform Enhanced Due Diligence to High Risk Clients; 
 • Perform ongoing monitoring of clients and transactions for the purposes of identifying suspicious accounts and behaviour with respect to anti-money laundering; 
 • Monitor client verification/onboarding systems, processes and procedures; 
 • Review and approve of the Company’s marketing material; 
 • Monitoring activities in relation to the different channels used by the Company to publish its marketing material; 
 • Affiliates monitoring; 
 • Monitoring of all clients’ communication with the Company; 
 • training and educating the staff of the Company in respect with the compliance function. 

Requirements 

 • Degree in Business, Economics, Finance, Law, or any other related field 
 • At least 1-2 years’ experience as a Junior/Compliance Officer within a CIF 
 • Excellent knowledge of rules and regulations of CySec, MIFID II 
 • Excellent Computer Skills 
 • Excellent Communication Skills in both Greek & English (Written & Spoken) 
 • Strong Analytical Skills, organized, diligent and able to pay attention to details 
 • Ability to work under pressure and tight deadlines 
 • Advanced CySec Certificate or willing to pursue  

Join Our Team

We are looking for a Senior Accountant to join our expanding high calibre team in Limassol.

 

Responsibilities

Handling accounting and bookkeeping requirements as part of month end close process

Ensuring transactions are recorded in the correct ledger with adequate details

Preparing monthly management accounts

Completing payment and control expenses by receiving, processing, verifying, and reconciling invoices

Liaising with Payroll, TAX, VAT providers and authorities

Preparing bank, PSPs, EMIs and client money reconciliations

Reconciling Company Bank accounts

Managing petty cash, daily transactions, document flow, cash levels and reconciliation completion

 

Requirements

ACCA/ACA or a Degree in Accounting and Finance, Business or any other relevant field

At least 2 years of prior experience in an accounting role and ideally within the Forex / Investment world

High proficiency in macros, vlookup formulas, and PivotTables

Solid understanding of IFRSs’, VAT and accounting principles

Solutions orientated person

Ability to prioritize in a fast paced and tight deadline driven environment

Join Our Team

We are looking for a Reconciliation Officer to join our expanding high calibre team in Limassol.

 

Responsibilities

Reconciliation of client money on a daily basis

Processing deposits and withdrawals of clients

Preparing daily balances reports for all banks, EMIs and PSPs

Preparing monthly reports regarding Balances, Losses, Charges, Chargebacks

Resolving any discrepancies in a timely manner liaising internally and externally as appropriate

Delivering management information and reports as required

 

Requirements

University degree in Accounting and Finance, Economics, Mathematics or related field

Excellent knowledge of the English language, both oral and written

Excellent knowledge of Microsoft Office Excel

Knowledge of FX-Backoffice CRM, or other CRMs, MT4 and MT5 would be considered as an advantage

Problem solving and investigative skills would be considered advantageous

Strong attention to detail and ability to identify errors

Proven analytical skills and ability to work with a large amount of information

Excellent time management skills to perform efficient and productive work

Ability to prioritize in a fast paced and tight deadline driven environment

Join Our Team

به صورت آزمایشی شروع کنید

ایجاد حساب
×

Search