Errante LogoErrante Logo

ความปลอดภัยของเงินทุน

Safety-of-Fund-Hero_1920x850.jpg

การเป็นพันธมิตรกับธนาคารชั้นนำ

เงินของลูกค้าจะถูกฝากไว้ในธนาคาร และสถาบันการเงินชั้นยอดเพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการปกป้องสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเงินของลูกค้าจะถูกเก็บแยกต่างหากจากเงินดำเนินการของบริษัทของเรา

เราดำเนินการด้วยความโปร่งใส และมีจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ดี

ข้อกังวลหลักของเราคือการปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้า เราต้องการสร้างสภาพแวดล้อมการซื้อขายที่ปลอดภัย และเชื่อถือได้สำหรับลูกค้าของเรา

ระเบียบข้อบังคับ

เราอยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยหน่วยงานกำกับดูแลหลายแห่งปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลอย่างเคร่งครัดซึ่งรวมถึงการประกันความเพียงพอของเงินกองทุน นอกจากนี้เรายังส่งรายงานทางการเงินเป็นประจำ และดำเนินการภายใต้ความโปร่งใสทางการเงินอย่างเต็มที่

เรียนรู้เพิ่มเติม

เริ่มต้นใช้งานฟรี

สร้างบัญชี
×

Search